Styrelsen

Föreningen för nordisk filologi har följande styrelse under år 2015:

  • FD Camilla Lindholm, Helsingfors universitet (ordförande)
  • FM Ludvig Forsman, Åbo Akademi (vice ordförande)
  • FM Linda Huldén, Åbo Akademi (sekreterare)
  • FD Sofie Henricson, Åbo universitet (skattmästare)
  • FM Jenny Sylvin, Helsingfors universitet (styrelsemedlem)