Styrelsen

Föreningen för nordisk filologi har följande styrelse under år 2023:

  • FD Sarah Wikner, Åbo Akademi (ordförande)
  • FM Sara Rönnqvist, Helsingfors universitet (vice ordförande)
  • FD Eveliina Tolvanen, Åbo universitet (kassör)
  • FM Solveig Arle (sekreterare)
  • FM Alexander Rancken, Åbo Akademi (styrelsemedlem)