Styrelsen

Föreningen för nordisk filologi har följande styrelse under år 2024:

  • FD Sarah Wikner, Åbo Akademi (ordförande)
  • FM Sara Rönnqvist, Helsingfors universitet (vice ordförande)
  • FD Sanna Heittola, Helsingfors universitet (kassör)
  • FM Solveig Arle, Institutet för de inhemska språken (sekreterare)
  • FM Alexander Rancken, Åbo Akademi (styrelsemedlem)
  • FM Jessica Rosenberg, Jyväskylä universitet (styrelsemedlem)