Styrelsen

Föreningen för nordisk filologi har följande styrelse under år 2021:

  • FD Sarah Wikner, Åbo Akademi (ordförande)
  • FM Ludvig Forsman, Åbo Akademi (vice ordförande)
  • FM Sara Rönnqvist, Helsingfors universitet (sekreterare)
  • FM Jenny Sylvin, Helsingfors universitet (styrelsemedlem)
  • FD Eveliina Tolvanen, Helsingfors universitet (styrelsemedlem)