Nordist-list

Diskussionsforum för nordisterna i Finland

Nordist-list är ett elektroniskt diskussionsforum för dem som sysslar med någon aspekt av universitetsämnet nordiska språk i Finland. Sändlistan skapades på initiativ av Föreningen för nordisk filologi vid seminariet "Nordistikens framtid" den 22 maj 1996. I dag har listan över hundra prenumeranter, däribland majoriteten av alla yrkesverksamma nordister vid de finländska universiteten, men vi har prenumeranter även bland studerande och i utlandet.

Via listan sprids aktuell, ämnesmässigt relevant information, bl.a. om konferenser, fortbildning, disputationer, publikationer, projekt, lediga tjänster och stipendier. Även diskussioner och frågor gällande språk kan föras genom sändlistan. Prenumeranterna får meddelandena kostnadsfritt till sin e-postadress. Listans aktivitet varierar; det sänds dock mer sällan fler än tio meddelanden i månaden. "Spam" distribueras inte via Nordist-list.

Nordist-list är en så kallad modererad lista, vilket betyder att varje inlägg granskas innan det sänds vidare till prenumeranterna. Moderator är professor Jan Lindström, Finska, finskugriska och nordiska institutionen vid Helsingfors universitet.


Prenumerera på listan så här

 • Skicka e-post till: majordomo@helsinki.fi
 • Skriv ingen ärenderad ('Subject').
 • Skriv följande rad i textfältet:
  subscribe nordist-list
  Och komplettera raden med din e-postadress.
 • Till exempel så här:
  subscribe nordist-list lasse.forskare@helsinki.fi

Skicka post till listan

 • Använd adressen: nordist-list@helsinki.fi
 • Specificera ärendet på ärenderaden ('Subject').
 • Skriv ett vanligt e-postmeddelande och sänd.

Observera att du inte kan skicka bilagor ('attachments') via Nordist-list.

Alla listprenumeranter får ditt meddelande efter att listans"moderator" har godkänt bidraget. "Moderering" har införts för att vi ska kunna stoppa reklam och andra ovidkommande meddelanden.

Styrkommandon

Nordist-list fungerar under ett automatprogram kallat Majordomo. Detta program responderar på en del formella kommandon, om vilka man kan få information genom att:

 • Skicka e-post till: majordomo@helsinki.fi
 • Skriv i textfältet: help
 • Sänd.>


Sprid gärna information om listan!