Nordist-list

Informationskanal för nordister i Finland och Sverige

Nordist-list är en e-postbaserad informationskanal för dem som sysslar med någon aspekt av universitetsämnet nordiska språk i Finland eller i Sverige. Sändlistan skapades på initiativ av Föreningen för nordisk filologi vid seminariet "Nordistikens framtid" den 22 maj 1996. I dag har listan över hundra prenumeranter, däribland majoriteten av alla yrkesverksamma nordister vid de finländska universiteten, men vi har prenumeranter även bland studerande och i utlandet, inte minst i Sverige.

Via listan sprids aktuell, ämnesmässigt relevant information, bl.a. om konferenser, fortbildning, disputationer, projekt, lediga tjänster och stipendieutlysningar. Prenumeranterna får meddelandena till sin e-postadress genom en majordomo-robot (se instruktioner nedan). Nordist-list är en så kallad modererad lista, vilket betyder att varje inlägg granskas innan det sänds vidare till prenumeranterna. Belasta alltså inte listan i onödan, också för att respektera allas e-postmängd. Moderator är för närvarande doktorand Minna Levälahti vid Finskugriska och nordiska avdelningen vid Helsingfors universitet.

Prenumerera på listan så här

 • Skicka e-post till: majordomo@helsinki.fi
 • Skriv ingen ärenderad ('Subject').
 • Skriv följande rad i textfältet:
  subscribe nordist-list
  Och komplettera raden med din e-postadress.
 • Till exempel så här:
  subscribe nordist-list lasse.forskare@helsinki.fi

Skicka post till listan

 • Använd adressen: minna.levalahti@helsinki.fi
 • Specificera ärendet på ärenderaden ('Subject').
 • Skriv ett vanligt e-postmeddelande och sänd.

Observera att du inte kan skicka bilagor ('attachments') via Nordist-list.

Alla listprenumeranter får ditt meddelande efter att listans"moderator" har godkänt bidraget. "Moderering" har införts för att vi ska kunna stoppa reklam och andra ovidkommande meddelanden.


Sprid gärna information om listan!