Bli medlem

Föreningen för nordisk filologi är öppen för alla intresserade. Bland våra medlemmar finns forskare, lärare, översättare, språkvårdare och studenter. Medlemsavgiften är 25 euro per år, för icke-graduerade studenter är den 10 euro. I medlemsavgiften ingår en årgång av Folkmålsstudier.

Om du vill bli medlem i Föreningen för nordisk filologi ska du kontakta sekreteraren Linda Huldén (linda.hulden(at)abo.fi).

Medlemsavgiften betalas in på föreningens konto FI17 8000 1400 1350 27 (Sampo Bank).