Bli medlem

Föreningen för nordisk filologi är öppen för alla intresserade. Bland våra medlemmar finns forskare, lärare, översättare, språkvårdare och studenter. Medlemsavgiften är 25 euro per år, för icke-graduerade studenter är den 10 euro. I medlemsavgiften ingår en årgång av Folkmålsstudier.

Om du vill bli medlem i Föreningen för nordisk filologi ska du kontakta vice ordförande Sara Rönnqvist (sara.ronnqvist(at)helsinki.fi).

Medlemsavgiften betalas in på föreningens konto FI17 8000 1400 1350 27 (Danske Bank).

 

FNF:s dataskyddsprinciper

Föreningens behandling av personuppgifter är i linje med gällande lagstiftning. Vi ber alltid nya medlemmar att uppge sin adress och e-postadress. Uppgifterna sparas i vårt medlemsregister, som det enligt föreningslagen är vår skyldighet att upprätthålla och som vi i första hand använder för att skicka ut medlemscirkulär och nya nummer av tidskriften Folkmålsstudier till våra medlemmar.  Vi samlar enbart in uppgifter som behövs för dessa ändamål. Den tjänst vi använder för att hantera registret tillhandahålls av Webbhuset, som redogör för sin personuppgiftspolicy här:

https://www.webbhuset.fi/gdpr/personuppgiftspolicy/

Vi ger inte ut adressuppgifter eller annan information om våra medlemmar till utomstående, och varje medlem har vid behov rätt att ta del av de uppgifter som gäller hen själv. Uppgifterna lagras och uppdateras vid behov så länge man är medlem och tas bort så fort som möjligt efter ett eventuellt utträde ur föreningen.