Föreningen för nordisk filologi rf

Pohjoismaisen filologian yhdistys
Scandinavian Language Studies Association

 

Föreningen i ett nötskal

Föreningen för nordisk filologi grundades år 1932 i Helsingfors. Den har som syfte att i akademiska och vidare kretsar väcka och upprätthålla intresset för ett vetenskapligt studium av de nordiska folkens språk, litteratur och folkminnen. Föreningen ordnar möten och symposier och ger ut tidskriften Folkmålsstudier, som utkom första gången 1933.

Föreningen för nordisk filologi har i dag 94 medlemmar och den är öppen för alla intresserade. Medlemsavgiften, som betalas årligen, inkluderar en årgång av tidskriften Folkmålsstudier. Föreningen är medlem i Vetenskapliga samfundens delegation i Finland.

Föreningen har följande styrelse: Sarah Wikner (ordförande), Ludvig Forsman (vice ordförande), Sara Rönnqvist (sekreterare), Eveliina Tolvanen (skattmästare) och Jenny Sylvin (styrelsemedlem).

Föreningens tidskrift Folkmålsstudier

Redaktörer för Folkmålsstudier är Jannika Lassus (Helsingfors universitet), Caroline Sandström (Institutet för de inhemska språken) och Martina Huhtamäki (Helsingfors universitet). Den senaste volymen, Folkmålsstudier 59, utkom hösten 2021.

Kontaktuppgifter

Föreningen och dess styrelse nås via föreningens sekreterare Sara Rönnqvist: sara.ronnqvist(at)helsinki.fi.