Föreningen för nordisk filologi rf

Pohjoismaisen filologian yhdistys
Scandinavian Language Studies Association

 

Föreningen i ett nötskal

Föreningen för nordisk filologi grundades år 1932 i Helsingfors. Den har som syfte att i akademiska och vidare kretsar väcka och upprätthålla intresset för ett vetenskapligt studium av de nordiska folkens språk, litteratur och folkminnen. Föreningen ordnar möten och symposier och ger ut tidskriften Folkmålsstudier, som utkom första gången 1933.

Föreningen för nordisk filologi har i dag 90 medlemmar och den är öppen för alla intresserade. Medlemsavgiften, som betalas årligen, inkluderar en årgång av tidskriften Folkmålsstudier. Föreningen är medlem i Vetenskapliga samfundens delegation i Finland.

Föreningen har följande styrelse: Sarah Wikner (ordförande), Sara Rönnqvist (vice ordförande), Solveig Arle (sekreterare), Sanna Heittola (skattmästare), Alexander Rancken (styrelsemedlem) och Jessica Rosenberg (styrelsemedlem).

Föreningens tidskrift Folkmålsstudier

Redaktörer för Folkmålsstudier är Jannika Lassus (Helsingfors universitet), Caroline Sandström (Institutet för de inhemska språken) och Martina Huhtamäki (Helsingfors universitet). 

Kontaktuppgifter

Föreningen och dess styrelse nås via föreningens ordförande Sarah Wikner: sarah.wikner(at)abo.fi.