Föreningen för nordisk filologi rf

Pohjoismaisen filologian yhdistys
Scandinavian Language Studies Association

 

Föreningen i ett nötskal

Föreningen för nordisk filologi grundades år 1932 i Helsingfors. Den har som syfte att i akademiska och vidare kretsar väcka och upprätthålla intresset för ett vetenskapligt studium av de nordiska folkens språk, litteratur och folkminnen. Föreningen ordnar möten och symposier och ger ut tidskriften Folkmålsstudier, som utkom första gången 1933.

Föreningen för nordisk filologi har i dag över 100 medlemmar och den är öppen för alla intresserade. Medlemsavgiften, som betalas årligen, inkluderar en årgång av tidskriften Folkmålsstudier. Föreningen är medlem i Vetenskapliga samfundens delegation i Finland.

Föreningen har följande styrelse: Tiina Räisä (ordförande), Ludvig Forsman (vice ordförande), Sara Rönnqvist (sekreterare), Eeva-Liisa Nyqvist (skattmästare) och Jenny Sylvin (styrelsemedlem).

Föreningens tidskrift Folkmålsstudier

Redaktörer för Folkmålsstudier är Hanna Lehti-Eklund (Helsingfors universitet), Jannika Lassus (Helsingfors universitet) och Caroline Sandström (Institutet för de inhemska språken). Den senaste volymen, Folkmålsstudier 58, utkom sommaren 2020.

Kontaktuppgifter

Föreningen och dess styrelse nås via föreningens sekreterare Sara Rönnqvist: sara.ronnqvist(at)helsinki.fi.